cs en

Cíleně si klademe otázky jako:

Jak objevit nové obchodní případy?  Jak oslovit nové či stávající klienty jinak, nově, lákavěji?

Jak na sebe upozornit?  Jak zaplnit pipeline?  Jak poznat tržní trendy?

a na jejich základě vytváříme služby a řešení. Za vším chceme vidět finanční i nefinanční benefity pro naše klienty.

 • Služby a řešení:

  • Tematická zamyšlení
   • jsou direct marketingovou aktivitou zaměřenou na poznávání potřeb trhu a mapování trendů specifické skupiny zákazníků
   • výstupem jsou grafické materiály vypovídající o zralosti trhu pro definované oblasti
  • Spotlite
   • Řešení zaměřené na podporu marketingové komunikace s využitím videí a cílený na dobře specifikovanou cílovou skupinu.
   • pojdte na stránky Spotlite zde.
  • A4 News 
   • v rámci nezávislého magazínu ve formátu Pdf zaměřeného na poskytování stručného přehledu o aktuálním dění na ICT trhu v ČR, řešíme jak obsahovou stránku, tak také pronajímáme reklamní prostor v rámci tohoto media pro různé druhy marketingové podpory a komunikace (součást media relationship)
   • v současné době máme cca 450 stálých čtenářů z řad ICT manažerů a expertů
  • Web Design
   • v této oblasti řešíme projekty zaměřené na tvorbu nového webu, jeho redesign nebo postupné přizpůsobování webové prezentace novým potřebám cílového trhu 
  • Poradenská a konzultační činnost
   • zabýváme se mnoha možnými tématy soustřeďujícími se na základní cíle marketingu organizací tedy na podporu obchodních cílů, generování leadů nebo zlepšování efektivnosti a ekonomičnosti marketingové komunikace.